top of page

HELPDESK

Voor al uw vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

WELKE SOORTEN ZORGVERZEKERINGEN ACCEPTEREN JULLIE?

Fysio Schepers heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Als u een (aanvullende) verzekering heeft inclusief behandelingen voor fysiotherapie worden deze door uw verzekeraar vergoedt.

HOE MAAK IK EEN AFSPRAAK?

Een afspraak kun je maken via:

 • de website

 • de telefoon

 • WhatsApp

 • e-mail

Wij werken niet met een wachtlijst en proberen met iedereen binnen enkele dagen een afspraak in te plannen.

WAT NEEM IK MEE NAAR MIJN AFSPRAAK?

 • Indien van toepassing de verwijzing van de arts

 • Identificatiebewijs en/of poliskaartje

 • Een handdoek en/of badlaken

 • Lees thuis uw verzekeringvoorwaarden door zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

HEB IK EEN DOORVERWIJZING VAN EEN HUISARTS NODIG?

DTF- Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk om rechtstreeks naar een fysiotherapeut te gaan als u klachten heeft aan het houdings- en bewegingsapparaat. U heeft in de meeste gevallen geen verwijzing van de huisarts of een specialist meer nodig.


Als u zonder verwijzing een afspraak maakt bij een fysiotherapeut wordt er een screening gedaan  om vast te stellen of u met uw klacht bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Indien het nodig is zal de fysiotherapeut u verwijzen naar de huisarts of een andere specialist. 

WAT IS JULLIE PROCEDURE ALS IK EEN KLACHT HEB?

Een klacht over de fysiotherapeut? Dat is vervelend, want het contact met de therapeut zou fijn moeten zijn. Wij doen ons best om zo goed mogelijk te behandelen, maar het kan natuurlijk altijd zijn dat je vragen of twijfels hebt of het ergens niet mee eens bent. Probeer dit dan eerst met de behandelend fysiotherapeut te bespreken, zodat jullie er wellicht samen uit kunnen komen. 

Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen via de beroepsgroep KNFG. Hier wordt onafhankelijk en onpartijdig advies gegeven en zij helpen je verder met de afwikkeling van de procedure. Zij zijn per mail te bereiken op klachtenregeling@kngf.nl. Ook kun je telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris van KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29 (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur).

Een link naar de pagina en meer informatie staat hieronder:

https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit/

HOE ANNULEER IK MIJN AFSPRAAK?

Indien u uw afspraak wil annuleren dient dit telefonisch of via whatsapp te gebeuren tijdens openingstijden uiterlijk 24 uur voor aanvang van uw afspraak. Een niet (tijdig) afgemelde afspraak wordt in rekening gebracht.

WAT GEBEURT ER MET MIJN GEGEVENS?

 • Recht op inzage in het dossier

We willen u erop wijzen dat u als patiënt altijd recht op inzage hebt in het dossier, dat we over u hebben aangemaakt. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag inzien. Net zoals de huisarts heeft ook de fysiotherapeut een geheimhoudingsplicht. Als gevolg daarvan bevat een verslag aan de verwijzend arts gegevens over uw behandeling maar wordt aan derden over u en de behandeling geen mededelingen gedaan. Dit laatste geldt ook voor Arbodiensten en verzekeringen.
Wij zullen alleen dan gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van een schriftelijke en door u gedateerde en ondertekende verklaring waarin u aan die dienst of verzekering toestemming heeft gegeven om gegevens over uw behandeling van ons te verkrijgen.

 • Verslag aan de arts

Aan het eind van de behandeling en soms als dat tussentijds nodig is wordt er een verslag aan de verwijzend arts gestuurd. U kunt dit verslag uiteraard ook zelf inzien voordat het naar de arts verzonden wordt.

 • Archivering

In principe worden we verplicht om uw dossier minimaal 10 jaar te bewaren. Na die tijd zorgen wij ervoor dat uw gegevens op verantwoorde wijze worden vernietigd. Mocht u willen dat uw dossier al eerder wordt vernietigd, dan kunt u dat altijd schriftelijk aan ons vragen. In dat geval zijn wij verplicht het dossier binnen 3 maanden te vernietigen.

WAAR KAN IK PARKEREN?

Parkeren is mogelijk in de parkeervakken aan de voorkant van de praktijk of aan de overkant van de straat achter het gemeentehuis. 
Parkeren is gratis.

bottom of page